Sunday, 9 February 2014

Erti Mimpi Alam Berkaitan Air, Laut, Telaga, Sungai, Tasik

MENYATAKAN LAUT ,SUNGAI DAN TELAGA DAN LAIN-LAIN

Jika mimpi melihat air sungai jernih,alamat bagi yang mimpi akan medapat ketenangan jiwa dan lepas dari pada kedukacitaan.

 Jika mimpi melihat air sungai butek (keruh),alamat akan bertapa

 Jika mimpi sungai kering airnya,alamat penduduj negeri akan menderita kesukaran.

 Jika melihat sungai airnya melimpah-limpah ,alamat di dalam negeri murah sandang pangan,rakyat hidup makmur.

 Jika mimp melihat lebah (tawon) bersarang di pinggir (dalam ) telaga,lalu jatuh kedalamnya,alamat bagi orang yang mimpi mendapat kemuliaan yang di dukung oleh orang banyak.

 Jika anda mimpi mandi di sungai,alamat anda akan mendapat keberkatan. 

Jika anda mimpi menyelam di suatu sungai dan air sungai itu sejuk rasanya,alamat anda akan Mendapat bahagia di dunia dan akhirat.

 Jika anda mimpi merasakan air laut berobah menjadi tawar,alamat anda selamat dari marabahaya

 Jika anda mimpi nik perahu atau naik kapal dan sebangsanya ,alamat anda akan terhindar dari marabahaya,dan mendapat untung.

 Jika anda mimpi melihat ombak laut naik kerumah anda ,alamat anda akan beristri.

 Jika anda mimpi air sungai hangat,alamat anda akan susah hati, tetapi hendaklah anda bersabar Karena hali yang demikian itu merupakan ujian hidup bagi anda.

 Jika anda mimpi minum susu dan baik air susunya,alamat anda akan jadi kepala atau anda akan Mendapat untung.

 Jika anda mimpi berwudhu,alamat anda akan bekerja dengan sempurna dan mendapat rahmat Allah SAW. Jika anda mimpi minum air zam-zam ,alamat anda akan mendapat kesejateraan dunia dan akhirat Demikian pula jika anda mimpi minum air telaga Alkausar. Jika anda mimpi melihat air sungai bolak-balik,hilir mudik,alamat anda akan mendapt harta Jika anda mimpi membubuhi (menaroi) minyak pada rambut kepala anda,alamat anda sembuh dari penyakit anda. Jika anda mimpi berjalan (musafir) pagi berlayar mengembara, dan sebagainya,alamat anda di Muliakan orang ,dan bicara anda di turuti.

No comments:

Post a Comment

Jom Baca

.. ..

Info Masakan

.. ..

My Blog List